Aka eb ke a ebke ja eke ke a……ahahahahahahehehehehehe….eshtarrrrrrrrr
ehey ehey ehey aka aka he ke heya ya shovanni aka shhe……….
e ka shva eka va to ksni esha eka hey….ahoooooooooooooooooo…….heya heya heyaaaaaaaaaa………esshhhtaaaaaa………te te om so te me…….ahooooooooooo